Ανάπτυξη Λογισμικού PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η ΙΝΤΕΡΓΑ ΟΕ διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εξατομικευμένων πακέτων λογισμικού τα οποία ικανοποιούν τις πληροφοριακές ανάγκες των πελατών της.

 

Η Μεθοδολογία μας

Πριν αρχίσουμε την ανάπτυξη του λογισμικού ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας έρχεται σε επαφή με εσάς για να καταγράψει της ανάγκες και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το λογισμικό που θα υλοποιηθεί. Η διαδικασία περιλαμβάνει συναντήσεις και συνεντεύξεις με όλους όσους θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό. Οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι παρατηρήσεις σας καταγράφονται.

μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικούΗ διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθούμε γίνεται τμηματικά σε βήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά υλοποιούμε ένα μέρος από τη συνολική λειτουργικότητα του λογισμικού. Στο τέλος κάθε βήματος ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει το έργο και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Η προσέγγισή μας αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 
 • Καλύτερη συνεργασία με τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια έργου ο πελάτης γίνεται μέρος της ομάδας ανάπτυξης. Όσο πιο κοντά δουλεύουμε με τον πελάτη τόσο το καλύτερο θα είναι το τελικό προϊόν και τόσο καλύτερα θα ικανοποιεί τις ανάγκες του
 •  Παρατηρήσεις και ανάγκες οι οποίες δεν καταγράφθησαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορούν να ενσωματωθούν και να υλοποιηθούν στο τελικό προϊόν.

Μόλις ολοκληρωθεί η φάση της ανάπτυξης ο πελάτης παραλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση και τεχνικά εγχειρίδια του έργου. Κατόπιν ακολουθεί η φάση της εκπαίδευσης όπου και γίνεται εκπαίδευση πάνω στο νέο λογισμικό και επιλύονται τυχών παρατηρήσεις και απορίες.

 

Τα εργαλεία μας

Χρησιμοποιούμε πλήθος από γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία και περιβάλλοντα ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • C/C++ σε περιβάλλον UNIX/ Linux με χρήση των βιβλιοθήκων STL, Boost, wxWidgets και ACE (Adaptive Communication Environment)
 • .NET Framework (C#, Visual Basic .NET, ASP.NET)
 • Java
 • Perl
 • PHP με τη χρήση frameworks (Zend, Symfony) για ανάπτυξη εξειδικευμένων δικτυακών εφαρμογών (web-based)
 • Adobe Flex & Adobe AIR για την ανάπτυξη RIA εφαρμογών (Rich Internet Applications)
 • Javascript

Τα έργα λογισμικού που έχουμε αναπτύξει περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εφαρμογές όπως:

 • εφαρμογές ηλεκτρονικής αυτοματοποίησης των διαδικασιών οργανισμών/επιχειρήσεων 
 • εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων Real Estate
 • εφαρμογές low-level σε επίπεδο συστήματος (system level programming) για ανάπτυξη πελατών-διακομιστών (servers) που να υποστηρίζουν ειδικευμένα δικτυακά πρωτόκολλα επικοινωνίας
 
microsoft .net
 
adobe air
adobe flex
 
perl
 
java

Παραμετροποίηση Λογισμικού

Επιπλέον παραμετροποιούμε έτοιμες λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα και τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα:

 • λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων SugarCRM
 • λογισμικό διαχείρησης εγγράφων KnowledgeTree

sugarcrm knowledgetree