Ανθρώπινο Δυναμικό PDF Εκτύπωση E-mail


Η Επιστημονική δομή της εταιρείας απαρτίζεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς και Τεχνολόγους Μηχανικούς που είναι σε θέση να επιβλέψουν και να εκπαιδεύσουν άριστα όλο το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί ως μόνιμο προσωπικό για την εκτέλεση των έργων που θα αναλάβει, με πείρα , τεχνογνωσία και συνέπεια για την άμεση επίλυση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

διάγραμμα κατανομής ανθρώπινου δυναμικού ανά ειδικότητα