Πελάτες PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/Y

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

05/02/07-04/02/08

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAIL SERVER , ΡΥΘΜΗΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/Y

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

07/04/08-06/04/09

ΡΥΘΜΗΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ROUTER CISCO

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 
 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/Y

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Γ.Ν.Α ΠΑΙΔΩΝ ‘ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’)


07/01/08-06/01/09


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/Y

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Γ.Ν.Α ΠΑΙΔΩΝ ‘ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’)


09/03/09-08/03/10


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/Y

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ)


20/12/07-19/12/08


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 
 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE) ΤΟΥ Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΆΣ

24/12/08-23/12/09


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

  

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ   ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, MAIL SERVER, FILE SERVER, IPCOP ROUTER ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, COMPUTER ROOM S/W – H/W ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HTEXPO Ε.Π.Ε

 

2007-ΣΗΜΕΡΑ


200 2m

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 
 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, MAIL SERVER, FILE SERVER, IPCOP ROUTER ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, COMPUTER ROOM S/W – H/W ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENERGOTECH ABEE

 

2007-ΣΗΜΕΡΑ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

 

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, S/W – H/W ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ENERGYRES


07-08-09


ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

IGP CONSULTING

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΕΞΩΣΥ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΙΘΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, APPLICATION SERVER, IPCOP ROUTER ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

IGP Consulting

2007-ΣΗΜΕΡΑ


100 2m

1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


1 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ